OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Vedení daňové evidence

Daňovou evidenci vedeme v ekonomickém programu POHODA.

Podnikatelům fyzickým osobám vedoucím daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a ostatními příslušnými zákony zpracujeme:

  • Peněžní deník

  • Kniha pohledávek

  • Kniha závazků

  • Pokladní kniha

  • Sestavu podkladů pro hlášení přiznání DPH

  • Ostatní pomocné evidence, přehledové sestavy dle požadavků

- inventární karty dlouhodobého majetku
- inventární karty rezerv a časového rozlišení výdajů
- inventární knihy finančního majetku
- inventární karty opravných položek k úplatně nabytému majetku
- kniha pro evidenci cenin
- knihy pro evidenci nepřímých daní (kniha evidence daně z přidané hodnoty a kniha evidence spotřebních daní), pokud nejsou součástí knihy pohledávek a závazků
- mzdovou evidenci
- zpracování daňových přiznání

Zpracujeme účetní závěrku, rozvahu, výkaz zisku a ztrát, textovou přílohu, daňové přiznání

Účetnictví zpracováváme dle prvotních dokladů průběžně dodaných klientem během celého účetního období, abychom byli schopni předat výsledky hospodaření, připravovat se na uzavření daňového období a průběžně tak informovat klienty o výsledcích jejich hospodaření.