OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Vedení účetnictví

Účetnictví zpracováváme v ekonomickém programu Pohoda podnikatelům, fyzickým osobám a právnickým osobám, které mají povinnost vést účetnictví.
Účetnictví zpracováváme v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a ostatními příslušnými zákony.
V rámci vedení účetnictví vedeme tyto agendy:

  • Účetní deník
  • Hlavní kniha
  • Knihy analytické evidence
  • Knihy podrozvahových účtů
  • Ostatní pomocné evidence, přehledové sestavy dle požadavků klienta

- inventární knihy, karty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
- inventární karty rezerv a časového rozlišení výdajů
- inventární knihy finančního majetku
- inventární karty opravných položek k úplatně nabytému majetku
- evidence cenin
- evidence nepřímých daní (kniha evidence daně z přidané hodnoty a kniha evidence spotřebních daní), pokud nejsou součástí knihy pohledávek a závazků

Zpracujeme účetní závěrku, rozvahu, výkaz zisku a ztrát, textovou přílohu, daňové přiznání

Účetnictví zpracováváme dle dodaných prvotních dokladů klientem průběžně během celého účetního období, abychom byli schopni předat výsledky hospodaření, připravovat se na uzavření daňového období a průběžně tak informovat klienty o výsledcích jejich hospodaření.